Onze historie

De geschiedenis van Het Groene Wout

“Het Groene Wout” stamt uit de vroege middeleeuwen. In een stuk uit 1730 worden de landerijen achter onze boerderij aangeduid als Het Groene Wout (waarschijnlijk bevonden zich op deze kavel veel houtopstanden en grienden). Elke kavel achter een boerderij had toen een naam omdat er toen nog geen kadaster bestond. Dus bij verkoop of vererving werd het aangeduid met de polder waarin het gelegen was plus de oudst bekende naam, vandaar dat wij deze oude naam gekozen hebben. “Het Groene Wout” in Oudhollands, dus wout met een t.

Gelegen in de Alblasserwaard in Zuid-Holland, is ontstaan in de 13e eeuw.
Het oudste document is de toestemming van de Bisschop van Utrecht om een kerk te stichten in Goudriaan. Dit stuk dateert van 1260, in 2010 bestond Goudriaan 750 jaar, wat ook met diverse festiviteiten gevierd werd. In het begin van de 13e eeuw is de polder Goudriaan in cultuur gebracht door het moerasachtige landschap te egaliseren en talloze sloten te graven. Met de schop!!!! Dit veenweide landschap, met de vele sloten en vaarten voor de afwatering, is hier nog steeds intact en functioneert nog steeds als weidegrond voor vee (voornamelijk koeien en schapen).

Vanaf 1812 is deze boerderij met landerijen familiebezit en is altijd een melkveebedrijf geweest. Sinds 2006 is dit bedrijf gestopt omdat er geen opvolger was en werd er een andere bestemming gezocht om deze boerderij toch in onze familie te houden.
Wij hebben het stalgedeelte met grote hooizolder kunnen kopen van de ouders van Gerda, die in het voorhuis wonen, en zijn nu de 8ste generatie sinds 1812.

Deze boerderij is gebouwd in 1931 ter vervanging van de oude. Omdat er nooit veranderingen aan de buitenkant zijn gedaan heeft de Gemeente Graafstroom dit pand in 2007 op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst mede vanwege de goede onderhoudstoestand en karakteristieke eigenschappen uit die tijd (bv. de glas-in-loodramen). Omdat de gemeente deze panden graag in stand wil houden is er in samenspraak met de architect, monumentencommissie, welstandcommissie, cultuurfonds voor monumenten en eigenaar een plan ontwikkeld om een 2de woning en bed- en breakfast voorziening te realiseren onder strikte voorwaarden dat het buitenaanzicht zo min mogelijk aangetast zou worden. Volgens ons is dit prima gelukt en zijn alle partijen tevreden zodat de Gemeente de vereiste vergunningen heeft afgegeven.

Wij nodigen u graag uit dit unieke pand te komen bekijken en onze gast te zijn om te kunnen genieten van de rustige en landelijke sfeer die hier nog te voelen is.

Gastbeoordeling Award 2023 Het Groene Wout - In de Boerderij
Gastbeoordeling Award 2023 Het Groene Wout - De Rijtuigenschuur
Booking.com